Ple ordinari del mes d'abril 2018

Caràcter: Ordinària
Data: 26 d’abril de 2018
Hora: 20.00h
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament

Ordre del dia

1. Aprovació de la sol·licitud de subscripció d’un conveni de col·laboració, i acceptació de la delegació de funcions, amb la Direcció General del Cadastre.
2. Suspensió potestativa d’obres i usos destinats a habitatges turístics.
3. Moció del PDeCAT per inscriure el nostre municipi en el programa europeu WIFI4EU i tramitar la subvenció europea del bon de 15.000€ per dotar d’accés inal•làmbric gratuït a internet en espais públics.
4. Adhesió a la Declaració de Castellar del Vallès “Per un cicle sostenible dels aliments. Del malbaratament a l’aprofitament” i a l’Acord de suport a la Llei catalana de canvi climàtic.
5. Moció del Grup Municipal Socialista de suport a la implementació de la renda garantida de ciutadania.
6. Moció del Grup Municipal Socialista a favor del diàleg i a reconciliació.
7. Moció dels grups municipals del PDeCAT, CUP i ARA Vilassar en suport als comitès de defensa de la república.
8. Moció del Grup Municipal del PDeCAT per millorar la seguretat visual a les pilones i altres elements viaris del municipi.
9. Donar compte de l’acord de la Diputació de Barcelona sobre moció de la CUP-PA per a la reducció i millora de la recollida selectiva dels residus dels mercats setmanals de venda no sedentària.
10. Assabentar dels decrets d’Alcaldia.
11. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de la sol·licitud de subscripció d’un conveni de col·laboració, i acceptació de la delegació de funcions, amb la Direcció General del Cadastre.
S'aprova el punt amb 10 vots a pavor (ARA, CUP i PSC), 2 vots en contra (PDeCAT) i una abstenció (PP). 

2. Suspensió potestativa d’obres i usos destinats a habitatges turístics.
La moció s'aprova per 11 vots a favor (ARA, CUP, PP i PSC) i una abstenció (PDeCAT)*

3. Moció del PDeCAT per inscriure el nostre municipi en el programa europeu WIFI4EU i tramitar la subvenció europea del bon de 15.000€ per dotar d’accés inal•làmbric gratuït a internet en espais públics.
S'aprova la moció amb 9 vots a favor (ARA i PDeCAT) i 4 abstencions (CUP, PP i PSC). 

4. Adhesió a la Declaració de Castellar del Vallès “Per un cicle sostenible dels aliments. Del malbaratament a l’aprofitament” i a l’Acord de suport a la Llei catalana de canvi climàtic.
S'aprova la moció per unanimitat de tots els grups.

5. Moció del Grup Municipal Socialista de suport a la implementació de la renda garantida de ciutadania.
La moció es rebutja amb 2 vots a favor (PP i PSC), 9 vots en contra (ARA i PDeCAT) i 2 abstencions (CUP). 

6. Moció del Grup Municipal Socialista a favor del diàleg i a reconciliació.
Es rebutja la moció amb 1 vot a favor (PSC), 11 vots en contra (ARA, PDeCAT i CUP) i 1 abstenció (PP). 

7. Moció dels grups municipals del PDeCAT, CUP i ARA Vilassar en suport als comitès de defensa de la república.
La moció s'aprova amb 11 vots a favor (ARA, PDeCAT i CUP), 1 vot en contra (PP) i 1 abstenció (PSC).

8. Moció del Grup Municipal del PDeCAT per millorar la seguretat visual a les pilones i altres elements viaris del municipi.
Es desestima la moció amb 4 vots a favor (PDeCAT i CUP) i 9 vots en contra (ARA, PP i PSC).

9. Donar compte de l’acord de la Diputació de Barcelona sobre moció de la CUP-PA per a la reducció i millora de la recollida selectiva dels residus dels mercats setmanals de venda no sedentària.
10. Assabentar dels decrets d’Alcaldia.
11. Precs i preguntes.

* En aquest punt s'absenta el regidor Xavier Garrigós del PDeCAT

Documents

Acta ple abril 2018

Fitxer: acta_ple_26042018.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 71
Mida: 10,78 MB

Fitxers de so

1. Aprovació de la sol·licitud de subscripció d’un conveni de col·laboració, i acceptació de la delegació de funcions, amb la Direcció General del Cadastre.

2. Suspensió potestativa d’obres i usos destinats a habitatges turístics.3. Moció del PDeCAT per inscriure el nostre municipi en el programa europeu WIFI4EU i tramitar la subvenció europea del bon de 15.000€ per dotar d’accés inal•làmbric gratuït a internet en espais públics.
 

4. Adhesió a la Declaració de Castellar del Vallès “Per un cicle sostenible dels aliments. Del malbaratament a l’aprofitament” i a l’Acord de suport a la Llei catalana de canvi climàtic.
 

5. Moció del Grup Municipal Socialista de suport a la implementació de la renda garantida de ciutadania.
 

6. Moció del Grup Municipal Socialista a favor del diàleg i a reconciliació.


7. Moció dels grups municipals del PDeCAT, CUP i ARA Vilassar en suport als comitès de defensa de la república.
 

8. Moció del Grup Municipal del PDeCAT per millorar la seguretat visual a les pilones i altres elements viaris del municipi.
9. Donar compte de l’acord de la Diputació de Barcelona sobre moció de la CUP-PA per a la reducció i millora de la recollida selectiva dels residus dels mercats setmanals de venda no sedentària.
10. Assabentar dels decrets d’Alcaldia.
11. Precs i preguntes.
 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-12-2020 18:46