Ple ordinari del mes de desembre de 2015

Caràcter: Ordinària.
Data: 22 de desembre de 2015.
Hora: 20.00h.
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 24 de setembre de 2015 i de la sessió extraordinària de 25 de novembre de 2015.
2. Resolució d’al•legacions i aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals de 2016.
3. Aprovació inicial dels Pressupostos Generals per a 2016.
4. Aprovació inicial de l’establiment del servei públic de recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans.
5. Aprovació definitiva del Pla d’Actuació Municipal.
6. Ratificació de l’acord de la JGL de 3 de desembre de 2015, d’aprovació del Conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per a la compra agregada dels serveis de telecomunicació.
7. Moció de la CUP per reactivar el Projecte de Masoveria Jove Urbana.
8. Aprovació del calendari de sessions de l’any 2016.
9. Assabentar dels Decrets d’Alcaldia.
10. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 24 de setembre de 2015 i de la sessió extraordinària de 25 de novembre de 2015.
S'aprova l'acta per unanimitat de tots els grups municipals.

2. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals de 2016.
S´incorporen a les Ordenances Fiscals les al·legacions que permet la llei, i es desestimen les que segons l´informe d´intervenció no es poden acomplir amb la normativa vigent. Es tracta del debat previ a l´aprovació definitiva de les ordenances que regulen els tributs, taxes i preus públics municipals pel proper any.

S'aproven definitivament les ordenances amb 7 vots a favor (ARA Vilassar), 3 abstencions (CUP i PSC) i 2 vots en contra (CiU i PP).

3. Aprovació inicial dels Pressupostos Generals per a 2016.
L´equip de govern proposa un pressupost de poc més d'11 milions d´Euros.
Després d´aquesta aprovació s'obrirà un període de discussió, informació pública i al·legacions d'un pressupost d'11 milions d´Euros que té com a principals objectius el manteniment dels serveis bàsics, la racionalització de l´administració i la reducció de la despesa. Tot plegat en el context del Pla d´Ajust 2012-2022 i la dació en pagament amb Bànkia que encamina l´Ajuntament cap a la recuperació de la salut financera.

L´aprovació inicial dels pressupostos tira endavant amb 7 vots a favor de l'equip de govern d'ARA Vilassar i 5 abstencions dels grups de l'oposició (CUP, CiU, PP i PSC).

4. Aprovació inicial de l’establiment del servei públic de recollida i transport de residus sòlids urbans.
Es tracta d´un pas més en el procés de municipalització del servei de la brossa que es prestarà a través de l´empresa pública municipal prestadora de serveis bàsics, VISERMA.

S´aprova el punt per unanimitat de tots els grups.

5. Aprovació definitiva del Pla d’Actuació Municipal.
Culminació del procés de discussió pública amb grups polítics, treballadors municipals, ciutadania i entitats i associacions del Pla que defineix els objectius estratègics del mandat 2015-2019. En el document que s´aprova, s´incorporen canvis destacables com la reorientació de l´empresa pública municipal VISERMA cap a la prestació directa de serveis bàsics. El document definitiu que s'ha portat a aprovació del ple, es pot consultar clicant aquí.

S'aprova el PAM amb 11 vots a favor d'ARA Vilassar, CiU, CUP i PSC i 1 vot en contra de PP.

*En aquest moment, la regidora del PSC Maria Àngels Bosch s'excusa per no trobar-se bé.

6. Ratificació de l’acord de la JGL de 3 de desembre de 2015, d’aprovació del Conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per a la compra agregada dels serveis de telecomunicació.
Amb aquest sistema de compra agregada amb el Consell Comarcal, l´Ajuntament guanya un important estalvi en la despesa en telecomunicació.

Es ratifica l'acord amb el vot a favor de tots els regidors presents al ple.

7. Moció de la CUP per reactivar el Projecte de Masoveria Jove Urbana.
L'Assemblea de Joves de Vilassar de Dalt defensa la moció que la CUP ha presentat en el seu nom.
L´objectiu del pla que proposa la moció és el de facilitar l´accés del jovent a un habitatge digne a través d´un mètode que va més enllà del lloguer o compra tradicional i es basa en un acord entre jove i propietari amb beneficis per ambdues parts.

La moció s'aprova amb 9 vots a favor (ARA Vilassar i CUP), 1 abstenció de CiU i 1 vot en contra de PP.

8. Aprovació del calendari de sessions de l’any 2016.
S´aproven per unanimitat les dates de celebració de plens municipals i juntes de govern per l´any 2016.

9. Assabentar dels Decrets d’Alcaldia.
10. Precs i preguntes.

Documents

Acta desembre 2015

Fitxer: Acta_desembre_2015.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 39
Mida: 339,54 kB

Fitxers de so

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 24 de setembre de 2015 i de la sessió extraordinària de 25 de novembre de 2015.

 

2. Resolució d’al•legacions i aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals de 2016.

 

3. Aprovació inicial dels Pressupostos Generals per a 2016.

 

4. Aprovació inicial de l’establiment del servei públic de recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans.

 

5. Aprovació definitiva del Pla d’Actuació Municipal.

 

6. Ratificació de l’acord de la JGL de 3 de desembre de 2015, d’aprovació del Conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per a la compra agregada dels serveis de telecomunicació.

 

7. Moció de la CUP per reactivar el Projecte de Masoveria Jove Urbana.

 

8. Aprovació del calendari de sessions de l’any 2016.

 

9. Assabentar dels Decrets d’Alcaldia.
10. Precs i preguntes.

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-01-2021 16:37