Ple ordinari del mes de febrer 2020

Caràcter: ORDINÀRIA
Data: 27 de febrer de 2020
Hora: a les 20:00h.
Lloc: a la sala de Plens

 

Ordre del dia
1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària  de 30 de gener de 2020.
2.- Nomenament de membres  de la Comissió de Patrimoni.
3.- Nomenament de membres de la Comissió sobre gestió pública de l’aigua i del clavegueram
4.- Modificacions de l'Acord regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal al servei de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt ( personal funcionari) i del conveni regulador condicions econòmiques, socials i de treball personal al servei de L'Ajuntamentr de Vilassar de Dalt (personal laboral) acords Mesa Negociació
5.- Moció de Junts per Vilassar oberta a tots els grups que s’hi vulguin afegir per a la col•locació d’una placa en memòria del Sr. Andreu Vidal i Gil.
6.- Moció de Junts per Vilassar oberta a tots els grups a debatre al Ple amb motiu de la decisió de retirar l'acta de diputat del president Quim Torra.
7.- Moció del PSC oberta a tots els grupos amb motiu del Dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones.
8.- Donar compte del seguiment del Pla d'Ajust a 4T 2019 RDL 4/2012
9.- Donar compte de l'informe de morositat 4t, trimestre 2019.
10.- Aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2019, de l'Organisme Autònom del Museu Arxiu Municipal.
11.- Donar compte dels Decrets del mes de gener 2020.
12.- Precs i preguntes.

​El Ple del mes de febrer ha servit, entre d'altres, per aprovar el nomenament de membres de la Comissió de Patrimoni i de la Comissió sobre gestió pública de l’aigua i del clavegueram. Així doncs, en la primera Comissió s'ha aprovat per unanimitat el nomenament del regidor Benet Oliva, l'Alcaldessa Carola Llauró; l'arquitecte municipal, Javier Soriano; els arquitectes Marc Manzano i Ramon Vilà; Marc Pons i la biòloga Roser Loire. En la segona, s'aprova amb els vots a favor de tots els grups a excepció del vot en contra del regidor no adscrit, el nomenament de representants dels grups polítics: Teia Àlvarez i Xavier Pujol (CUP), Sergi Igual i Carles Corbalan (ARA), Xavier Garrigós i Ferran Armengol (Junts), Maria Àngels Bosch i Luciano Altozano (PSC). 

Un altra de les mocions a tractar i que ha estat aprovat per tots els grups municipals ha estat el de modificacions de l'Acord regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal al servei de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt (personal funcionari) i del conveni regulador de condicions econòmiques, socials i de treball personal al servei de L'Ajuntament de Vilassar de Dalt (personal laboral).

D'altra banda, el ple per unanimitat aprova la col•locació d’una placa en memòria del Sr. Andreu Vidal i Gil.
Per últim, es tracta uMoció de Junts per Vilassar oberta a tots els grups a debatre al Ple amb motiu de la decisió de retirar l'acta de diputat del president Quim Torra.
La moció s'aprova amb una moció conjunta per la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones.

 

Aprovació dels punts

 

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària  de 30 de gener de 2020.
S'aprova l'acta per unanimitat de tots els grups.

2.- Nomenament de membres  de la Comissió de Patrimoni.
S'aprova per unanimitat el nomenament del regidor Benet Oliva, l'Alcaldessa Carola Llauró; l'arquitecte municipal, Javier Soriano; els arquitectes Marc Manzano i Ramon Vilà; Marc Pons i la biòloga Roser Loire.

3.- Nomenament de membres de la Comissió sobre gestió pública de l’aigua i del clavegueram
Nomenament de representants dels grups polítics: Teia Àlvarez i Xavier Pujol (CUP), Sergi Igual i Carles Corbalan (ARA), Xavier Garrigós i Ferran Armengol (Junts), Maria Àngels Bosch i Luciano Altozano (PSC). 

El nomenament s'aprova amb 12 vots a favor (ARA, JuntsXVilassar, CUP i PSC) i un vot en contra del regidor no adscrit. 

4.- Modificacions de l'Acord regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal al servei de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt ( personal funcionari) i del conveni regulador condicions econòmiques, socials i de treball personal al servei de L'Ajuntament de Vilassar de Dalt (personal laboral) acords Mesa Negociació
El punt s'aprova per unanimitat de tots els grups.

5.- Moció de Junts per Vilassar oberta a tots els grups que s’hi vulguin afegir per a la col•locació d’una placa en memòria del Sr. Andreu Vidal i Gil.
S'aprova la moció per unanimitat de tots els grups. 

6.- Moció de Junts per Vilassar oberta a tots els grups a debatre al Ple amb motiu de la decisió de retirar l'acta de diputat del president Quim Torra.
La moció s'aprova amb 6 vots a favor (JuntsXVilassar, CUP i el regidor no adscrit, Joan Alfons Cusidó) i 7 abstencions (ARA i PSC).

7.- Moció del PSC oberta a tots els grupos amb motiu del Dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones.
Aquesta moció es retira de l'ordre del dia.

Moció conjunta per la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones.
S'aprova la moció per unanimitat.

Moció d'urgència de Junts per Vilassar i la CUP per reactivar el Grup de treball d'autobusos.
La moció s'aprova amb 12 vots a favor (ARA, JuntsxVilassar, CUP i PSC) i un vot en contra del regidor no adscrit, Joan Alfons Cusidó.  

8.- Donar compte del seguiment del Pla d'Ajust a 4T 2019 RDL 4/2012
9.- Donar compte de l'informe de morositat 4t, trimestre 2019.
10.- Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2019, de l'Organisme Autònom del Museu Arxiu Municipal.
11.- Donar compte dels Decrets del mes de gener 2020.
12.- Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 30-03-2021 10:32