Ple ordinari del mes de gener 2019

Caràcter: Ordinari
Data: 29 de gener de 2019
Hora: 20 h
Lloc: sala de Plens

Ordre del dia

1. Suport a la proposta del Consell d'Infants relativa a la sensibilització de la ciutadania sobre la importància de reciclar i tenir cura del medi ambient.
2. Modificació del règim de dedicació i de retribucions de regidors.
3. Aprovació de la modificació de la periodicitat de sessions d'òrgans col·legiats i aprovació del nou calendari fins al mes d'abril de 2019.
4. Proposta de nomenament de jutge/essa de Pau substitut/a.
5. Resolució de la impugnació presentada pel PDeCAT relativa a revocació del procediment administratiu d'adquisició directa de la sala polivalent i quiosc de begudes del Parc de Can Rafart.
6. Designació del secretari general d'aquesta corporació com a advocat per a la defensa dels interessos de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i la seva declaració de compatibilitat.
7. Ratificació del Decret d´Aprovació del Conveni de delegació parcial de competències de l´ajuntament  de Vilassar de Dalt a favor del Consell Comarcal del Maresme, per a la prestació de diversos projectes en el marc de la política activa d'ocupació, programa treball i formació (2018-2020).
8. Moció presentada pel grup municipal de la CUP sobre el dret a l'empadronament a Vilassar.
9. Moció del PSC sobre els problemes de contaminació acústica ocasionats per la circulació dels autobusos de la línia C3-4 de Casas-Moventis.
10. Donar compte del decrets d'Alcaldia relatius als canvis en el cartipàs, en la composició de la Junta de Govern Local i en la designació de tinents d'Alcaldia.
11. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
12. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Suport a la proposta del Consell d'Infants relativa a la sensibilització de la ciutadania sobre la importància de reciclar i tenir cura del medi ambient.
Els nens i nenes del Consell d'Infants presenten la proposta per aquest any 2019 davant del Ple. Entre les propostes sorgides en les diferents reunions s'han decantat per la de treballar per a la sensibilització de la ciutadania sobre la importància de reciclar i tenir cura del medi ambient. 

La proposta ha estat aprovada per tots els grups municipals que han volgut felicitar els nens i nenes del Consell d'Infants per la gran tasca que fan per Vilassar i els han encoratjat a seguir endavant.

2. Modificació del règim de dedicació i de retribucions de regidors.
S'aprova el canvi de dedicació entre els regidors Pau Morales i Carola Llauró que passa a ser la primera tinent d'alcalde.
La moció s'aprova amb 8 vots a favor d'Ara Vilassari el PSC i 5 abstencions del PDeCat, la CUP i el PP.

3. Aprovació de la modificació de la periodicitat de sessions d'òrgans col·legiats i aprovació del nou calendari fins al mes d'abril de 2019.
El Ple aprova per unanimitat la modificació del nou calendari de sessions. A partir del mes de febrer els plens tornen a ser els dijous a les 20h. 

4. Proposta de nomenament de jutge/essa de Pau substitut/a.
El Ple escull el nou jutge/essa de Pau substitut/a després de la mort de Jaume Forgas el novembre de l'any passat i el qual exercia aquest càrrec. Hi ha tres candidats/es: Maria Teresa Ruhí, Montserrat Llimona i Lluís Sancliment.

El resultat de la votació, que és personal i secreta, determina que el nou jutge/essa de Pau substitut/a és la Maria Teresa Ruhí.

5. Resolució de la impugnació presentada pel PDeCAT relativa a revocació del procediment administratiu d'adquisició directa de la sala polivalent i quiosc de begudes del Parc de Can Rafart.
S'aprova la resolució amb els vots a favor d'Ara Vilassar i PSC, 2 en contra el PDeCAT i 3 abstencions de la CUP i PP.

6. Designació del secretari general d'aquesta corporació com a advocat per a la defensa dels interessos de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i la seva declaració de compatibilitat.
El Ple aprova la designació amb els vots a favor d'ARA Vilassa, PDeCAT i PP, el vot en contra de la CUP i les abstencions del PSC.

7. Ratificació del Decret d´Aprovació del Conveni de delegació parcial de competències de l´ajuntament  de Vilassar de Dalt a favor del Consell Comarcal del Maresme, per a la prestació de diversos projectes en el marc de la política activa d'ocupació, programa treball i formació (2018-2020).
La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups municipals.

8. Moció presentada pel grup municipal de la CUP sobre el dret a l'empadronament a Vilassar.
La moció s'aprova amb els vots a favor de tots els grups municipals a excepció del PP.

9. Moció del PSC sobre els problemes de contaminació acústica ocasionats per la circulació dels autobusos de la línia C3-4 de Casas-Moventis.
La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups municipals i s'acorda fer un grup de treball per buscar solucions a curt termini a la problemàtica dels sorolls ocasionats per l'autobís al capdamunt de la riera de Targa.


10. Donar compte del decrets d'Alcaldia relatius als canvis en el cartipàs, en la composició de la Junta de Govern Local i en la designació de tinents d'Alcaldia.
11. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
12. Precs i preguntes.

Documents

Acta ple gener 2019

Fitxer: acta_ple_gener_2019_web.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 65
Mida: 1,48 MB

Fitxers de so

1. Suport a la proposta del Consell d'Infants relativa a la sensibilització de la ciutadania sobre la importància de reciclar i tenir cura del medi ambient.

 

2. Modificació del règim de dedicació i de retribucions de regidors.

 

3. Aprovació de la modificació de la periodicitat de sessions d'òrgans col·legiats i aprovació del nou calendari fins al mes d'abril de 2019.

 

4. Proposta de nomenament de jutge/essa de Pau substitut/a.

 

5. Resolució de la impugnació presentada pel PDeCAT relativa a revocació del procediment administratiu d'adquisició directa de la sala polivalent i quiosc de begudes del Parc de Can Rafart.

 

6. Designació del secretari general d'aquesta corporació com a advocat per a la defensa dels interessos de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i la seva declaració de compatibilitat.

 

7. Ratificació del Decret d´Aprovació del Conveni de delegació parcial de competències de l´ajuntament  de Vilassar de Dalt a favor del Consell Comarcal del Maresme, per a la prestació de diversos projectes en el marc de la política activa d'ocupació, programa treball i formació (2018-2020).

 

8. Moció presentada pel grup municipal de la CUP sobre el dret a l'empadronament a Vilassar.

 

9. Moció del PSC sobre els problemes de contaminació acústica ocasionats per la circulació dels autobusos de la línia C3-4 de Casas-Moventis.

 

10. Donar compte dels decrets d'Alcaldia relatius als canvis en el cartipàs, en la composició de la Junta de Govern Local i en la designació de tinents d'Alcaldia.
11. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
12. Precs i preguntes.

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-12-2020 18:27