Ple ordinari del mes de juliol 2019

Caràcter: Ordinari
Data: 18 de juliol de 2019
Hora: 20 h
Lloc: sala de Plens

Ordre del dia

1- Aprovació de les actes de les sessions de data 15 de juny i 4 de juliol de 2019.

2- Aprovació de les festes locals per a l'any 2020.

3- Nomenament dels representants de la Corporació als òrgans col·legiats.

4- Agrupació en una única operació de crèdit a llarg termini de tots els préstecs formalitzats fins a 31-12-2018 amb càrrec als mecanismes extraordinaris de pagaments a proveïdors.

5- Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.

6- Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1- Aprovació de les actes de les sessions de data 15 de juny i 4 de juliol de 2019. 
S'aproven les actes per unanimitat de tots els grups.

2- Aprovació de les festes locals per a l'any 2020. 
Es fixen els dies 29 abril (Sants Màrtirs) i 1 de juny (Segona Pàsqua) com a festes locals del 2020. La moció s'aprova amb 11 vots a favor (ARA Vilassar, Junts per Vilassar i CUP) i 2 vots en contra (PSC).

3- Nomenament dels representants de la Corporació als òrgans col·legiats. 
S'aproven els nomenaments per unanimitat de tots els grups.

4- Agrupació en una única operació de crèdit a llarg termini de tots els préstecs formalitzats fins a 31-12-2018 amb càrrec als mecanismes extraordinaris de pagaments a proveïdors.
El punt s'aprova amb 9 vots a favor (ARA Vilassar, CUP i PSC) i 4 vots en contra (Junts per Vilassar). 

5- Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.

6- Precs i preguntes.

Documents

acta ple 18.07.19

Fitxer: acta_ple_18072019.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 59
Mida: 7,49 MB

Fitxers de so

1- Aprovació de les actes de les sessions de data 15 de juny i 4 de juliol de 2019.

 

2- Aprovació de les festes locals per a l'any 2020.

 

3- Nomenament dels representants de la Corporació als òrgans col·legiats.

 

4- Agrupació en una única operació de crèdit a llarg termini de tots els préstecs formalitzats fins a 31-12-2018 amb càrrec als mecanismes extraordinaris de pagaments a proveïdors.

 


 

5- Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.

6- Precs i preguntes.

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-12-2020 18:11