Ple ordinari del mes de juny del 2017

Caràcter: Ordinària
Data: 29 de juny de 2017
Hora: 20.00h
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 25 de maig de 2017.
2. Ratificació del Decret d’Alcaldia número 711, de data 1 de juny de 2017, de requeriment d’esmena en escrit presentat pel PDe CAT consistent en la interposició d’un únic recurs per impugnar tres actes definitius.
3. Aprovació de la composició dels Consells sectorials de Cultura, Joventut, Esports i Prevenció, seguretat i mobilitat
4. Suspensió potestativa de tramitacions a l'àmbit de pla parcial del sector 1 – Matagalls.
5. Suspensió potestativa de l'atorgament de llicències pel que fa a unes construccions determinades segons informe d’elements patrimonials contemporanis.
6. Rectificació error material de l’acta de 27 d’abril de 2017.
7. Constitució del Patrimoni Municipal del Sòl i l’Habitatge.
8. Declaració institucional que presenta el grup municipal del Partit Popular de la no perllongació de la concessió dels peatges del Maresme per part del Govern de la Generalitat.
9. Donar compte de l’aprovació per part de la Diputació de Barcelona d’una moció de rebuig a la laminació de l’autonomia local i la internalització de serveis públics.
10. Donar compte de l’aprovació per part de la Diputació de Barcelona d’una moció per desenvolupar un estudi amb perspectiva de gènere de l’impacte del turisme a la demarcació de Barcelona.
11. Donar compte de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de deixar sense efecte la tramitació del Pla Parcial Urbanístic del sector 1 Matagalls.
12. Donar compte de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme d’aprovar definitivament el Pla especial urbanístic de la finca les Ginesteres.
13. Donar compte de la comunicació del Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Barcelona de l’arxivament del recurs ordinari 350/2014-4ª.
14. Donar compte de la comunicació del Consell Comarcal del Maresme en relació al replantejament del paper del “Servei d’Agència de Boscos del Maresme”
15. Assabentar dels decrets d’Alcaldia.
16. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 25 de maig de 2017.
S'aprova l'acta per unanimitat de 12 (la regidora de la CUP, Teia Àlvarez disculpa un retard).

2. Ratificació del Decret d’Alcaldia número 711, de data 1 de juny de 2017, de requeriment d’esmena en escrit presentat pel PDe CAT consistent en la interposició d’un únic recurs per impugnar tres actes definitius.
Es ratifica el decret amb 7 vots a favor (ARA Vilassar) i 5 abstencions (PdeCAT, CUP, PP i PSC).

3. Aprovació de la composició dels Consells sectorials de Cultura, Joventut, Esports i Prevenció, seguretat i mobilitat.
S'aprova la composició dels consells sectorials per unanimitat de tots els grups.

4. Suspensió potestativa de tramitacions a l'àmbit de pla parcial del sector 1 – Matagalls.
El punt s'aprova per unanimitat.

5. Suspensió potestativa de l'atorgament de llicències pel que fa a unes construccions determinades segons informe d’elements patrimonials contemporanis.
S'aprova la moció amb el vot favorable de tots els regidors.

6. Rectificació error material de l’acta de 27 d’abril de 2017.
S'aprova la rectificació per unanimitat.

7. Constitució del Patrimoni Municipal del Sòl i l’Habitatge.
La moció s'aprova amb 12 vots a favor (ARA Vilassar i CUP), tres vots en contra (PdeCAT i PP) i una abstenció (PSC).

8. Declaració institucional que presenta el grup municipal del Partit Popular de la no perllongació de la concessió dels peatges del Maresme per part del Govern de la Generalitat.
El grup d'ARA Vilassar presenta una esmena a la totalitat a la declaració presentada pel PP que es debat al Ple.
L'esmena s'aprova amb 10 vots a favor (ARA, CUP i PSC), 2 abstencions (PdeCAT) i un vot en contra (PP).

Sobrevinguts

Recurs de reposició del PdeCAT a l'acord sobre l'encomana de gestió de la recollida de voluminosos a VISERMA
Es desestima el recurs amb els 8 vots a favor d'ARA Vilassar i PSC, 2 abstencions de la CUP i 3 vors en contra de PdeCAT i PP.

- Recurs de reposició del PdeCAT a l'acord sobre l'encomana de gestió de la recollida de voluminosos a VISERMA.
Es desestima el recurs amb els 8 vots a favor d'ARA Vilassar i PSC, 2 abstencions de la CUP i 3 vors en contra de PdeCAT i PP.

- Recurs de reposició del PdeCAT a l'acord sobre l'encomana de gestió de la recollida de voluminosos a VISERMA.
Es desestima el recurs amb els 8 vots a favor d'ARA Vilassar i PSC, 2 abstencions de la CUP i 3 vors en contra de PdeCAT i PP.

- Modificació del Reglament de Participació.
La moció proposa iniciar el procés per modificar el Reglament de Participació per establir les majories de 2/3 en els consells sectorials.
S'aprova el punt amb 10 vots a favor (ARA, CUP i PSC), 2 abstencions (PdeCAT) i 1 vot en contra (PP).

9. Donar compte de l’aprovació per part de la Diputació de Barcelona d’una moció de rebuig a la laminació de l’autonomia local i la internalització de serveis públics.
10. Donar compte de l’aprovació per part de la Diputació de Barcelona d’una moció per desenvolupar un estudi amb perspectiva de gènere de l’impacte del turisme a la demarcació de Barcelona.
11. Donar compte de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de deixar sense efecte la tramitació del Pla Parcial Urbanístic del sector 1 Matagalls.
12. Donar compte de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme d’aprovar definitivament el Pla especial urbanístic de la finca les Ginesteres.
13. Donar compte de la comunicació del Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Barcelona de l’arxivament del recurs ordinari 350/2014-4ª.
14. Donar compte de la comunicació del Consell Comarcal del Maresme en relació al replantejament del paper del “Servei d’Agència de Boscos del Maresme”
15. Assabentar dels decrets d’Alcaldia.
16. Precs i preguntes.

Documents

Acta ple juny

Fitxer: PLE_ORDINARI_JUNY_2017.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 82
Mida: 1,02 MB

Fitxers de so

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 25 de maig de 2017.

 

2. Ratificació del Decret d’Alcaldia número 711, de data 1 de juny de 2017, de requeriment d’esmena en escrit presentat pel PDe CAT consistent en la interposició d’un únic recurs per impugnar tres actes definitius.

 

3. Aprovació de la composició dels Consells sectorials de Cultura, Joventut, Esports i Prevenció, seguretat i mobilitat.

 


4. Suspensió potestativa de tramitacions a l'àmbit de pla parcial del sector 1 – Matagalls.

 

5. Suspensió potestativa de l'atorgament de llicències pel que fa a unes construccions determinades segons informe d’elements patrimonials contemporanis.

 

6. Rectificació error material de l’acta de 27 d’abril de 2017.

 

7. Constitució del Patrimoni Municipal del Sòl i l’Habitatge.

 

8. Declaració institucional que presenta el grup municipal del Partit Popular de la no perllongació de la concessió dels peatges del Maresme per part del Govern de la Generalitat.

 


9. Donar compte de l’aprovació per part de la Diputació de Barcelona d’una moció de rebuig a la laminació de l’autonomia local i la internalització de serveis públics.
10. Donar compte de l’aprovació per part de la Diputació de Barcelona d’una moció per desenvolupar un estudi amb perspectiva de gènere de l’impacte del turisme a la demarcació de Barcelona.
11. Donar compte de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de deixar sense efecte la tramitació del Pla Parcial Urbanístic del sector 1 Matagalls.
12. Donar compte de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme d’aprovar definitivament el Pla especial urbanístic de la finca les Ginesteres.
13. Donar compte de la comunicació del Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Barcelona de l’arxivament del recurs ordinari 350/2014-4ª.
14. Donar compte de la comunicació del Consell Comarcal del Maresme en relació al replantejament del paper del “Servei d’Agència de Boscos del Maresme”

 

Sobrevinguts.

 

15. Assabentar dels decrets d’Alcaldia.
16. Precs i preguntes.

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-12-2020 19:04