Ple ordinari del mes de març de 2016

Caràcter: Ordinària.
Data: 31 de març de 2016.
Hora: 20.00h.
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament

Ordre del dia
1. Aprovació de les actes de la sessió de 22 de desembre de 2015 i de 25 de febrer de 2016.
2. Informe anual de la Defensora de la Ciutadania.
3. Donar compte dels canvis produïts en el cartipàs.
4. Donar compte de la signatura del conveni de col·laboració per a l’organització i promoció del Festival Revela-T.
5. Canvi de representants en diferents òrgans col·legiats.
6. Aprovació de l’Ordenança sobre habitatges buits propietat d’entitats financeres.
7. Aprovació inicial del conveni amb la Cooperativa Obrera de Viviendas, SCCL per a l'impuls d'una cooperativa municipal d'habitatge.
8. Resolució del recurs de reposició de CiU contra l’encomana de  gestió del servei de recollida de residus sòlids urbans a VISERMA SLU.
9. Aprovació inicial de l’Ordenança municipal de circulació vehicles i vianants de Vilassar de Dalt.
10. Modificació l’Ordenança Fiscal d’Activitats, nº 7, relativa a “La prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses, a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls a l’inici de les activitats”
11. Moció del grup municipal socialista pel que fa als acords de la Conferència sobre el Canvi Climàtic de Paris 2015.
12. Moció de la CUP per a la retirada d’honors a Felip VI i a tots els membres de la Casa Real Espanyola.
13. Moció que presenta el grup municipal CUP Vilassar de Dalt per revisar i actualitzar el Pla Municipal d’Igualtat de Gènere
14. Moció del PP en defensa de les diputacions i en contra de la seva desaparició.
15. Assabentar dels Decrets d’Alcaldia.
16. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de les actes de la sessió de 22 de desembre de 2015 i de 25 de febrer de 2016.
S'aproven les actes per unanimitat de tots els grups.

2. Informe anual de la Defensora de la Ciutadania.
Es retira de l'ordre del dia la presentació de l'informe i es trasllada al ple del mes d'abril.

3. Donar compte dels canvis produïts en el cartipàs.
Un dels principals canvis en les regidories és el traspàs de les responsabilitats en Cultura i Festes al Tinent d´Alcalde de Comunicació, Comunitat i Espai públic, Pau Morales. Amb aquest canvi es dota d´una major coherència l´àrea que té per una de les seves principals finalitats l´impuls de polítiques comunitàries i participatives, essent l´activitat cultural i el calendari festiu local elements troncals de la identitat vilassarenca.

Més informació en aquest enllaç.

4. Donar compte de la signatura del conveni de col·laboració per a l’organització i promoció del Festival Revela-T.
El passat dilluns 7 de març es va signar un conveni entre l'Ajuntament i EspaiFoto que regirà la gestió del Revela'T i la col·laboració entre l'Ajuntament i els organitzadors durant aquest 2016.  

5. Canvi de representants en diferents òrgans col·legiats.
Es nomena el nou representant dels òrgans col·legiats de Cultura que passa a ser el regidor Pau Morales.

El canvi s'aprova amb 10 vots a favor (ARA Vilassar, CUP i PSC) i 3 abstencions (CiU i PP). 

6. Aprovació inicial de l’Ordenança sobre habitatges buits propietat d’entitats financeres.
L'ordenança preveu donar sortida a cases abandonades o en desús que hi ha a Vilassar.

S'aprova la moció amb 10 vots a favor (ARA Vilassar, CUP i PSC) i 3 abstencions (CiU i PP). 

7. Aprovació inicial del conveni amb la Cooperativa Obrera de Viviendas, SCCL per a l'impuls d'una cooperativa municipal d'habitatge.
Es tracta d'un projecte que aposta per una nova cultura de l'habitatge en règim cooperativista. El conevni es basa en garantir l'accés popular a l'habitatge, evitar la marxa de gent del poble per l'alt preu de les vivendes i fomentar la promoció de l'habitatge protegits i cooperatius.

Es deixa sobre la taula la votació d'aquest punt per manca de documentació.

8. Resolució del recurs de reposició de CiU contra l’encomana de gestió del servei de recollida de residus sòlids urbans a VISERMA SLU.

Es desestima el recurs amb 7 vots a favor d'ARA Vilassar i PSC, 3 abstencions de la CUP i PP i 2 vots en contra de CiU. 

9. Aprovació inicial de l’Ordenança municipal de circulació vehicles i vianants de Vilassar de Dalt.

La nova ordenança s'aprova inicialment amb 11 vots a favor (ARA Vilassar, CUP, PSC i PP) i 2 abstencions (CiU). 

10. Modificació l’Ordenança Fiscal d’Activitats, nº 7, relativa a “La prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses, a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls a l’inici de les activitats”.

La moció s'aprova amb els 7 vots a favor d'ARA Vilassar i les abstencions de CiU, la CUP, PSC i PP.

11. Moció del grup municipal socialista pel que fa als acords de la Conferència sobre el Canvi Climàtic de Paris 2015.
La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups municipals.

12. Moció de la CUP per a la retirada d’honors a Felip VI i a tots els membres de la Casa Reial Espanyola.
La moció s'aprova amb els vots a favor d'ARA Vilassar i la CUP, les abstencions de CiU i PSC i el vot en contra del PP.

13. Moció que presenta el grup municipal CUP Vilassar de Dalt per revisar i actualitzar el Pla Municipal d’Igualtat de Gènere.
La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups municipals a excepció del PP que s'absté.

14. Moció del PP en defensa de les diputacions i en contra de la seva desaparició.
La moció es rebutja amb els vots en contra d'ARA Vilassar, CiU, la CUP i PSC, i el vot a favor del PP.

Documents

Acta ple març

Fitxer: _acta_marc_2016__enviada.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 57
Mida: 569,87 kB

Fitxers de so

1. Aprovació de les actes de la sessió de 22 de desembre de 2015 i de 25 de febrer de 2016.

2. Informe anual de la Defensora de la Ciutadania.

3. Donar compte dels canvis produïts en el cartipàs.

4. Donar compte de la signatura del conveni de col·laboració per a l´organització i promoció del Festival Revela-T.

5. Canvi de representants en diferents òrgans col·legiats.

6. Aprovació de l´Ordenança sobre habitatges buits propietat d´entitats financeres.

7. Aprovació inicial del conveni amb la Cooperativa Obrera de Viviendas, SCCL per a l'impuls d'una cooperativa municipal d'habitatge.

8. Resolució del recurs de reposició de CiU contra l´encomana de  gestió del servei de recollida de residus sòlids urbans a VISERMA SLU.

9. Aprovació inicial de l´Ordenança municipal de circulació vehicles i vianants de Vilassar de Dalt.

10. Modificació l´Ordenança Fiscal d´Activitats, nº 7, relativa a “La prestació dels serveis d´intervenció administrativa en l´activitat dels ciutadans i les empreses, a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls a l´inici de les activitats”

11. Moció del grup municipal socialista pel que fa als acords de la Conferència sobre el Canvi Climàtic de Paris 2015.

12. Moció de la CUP per a la retirada d´honors a Felip VI i a tots els membres de la Casa Real Espanyola.

13. Moció que presenta el grup municipal CUP Vilassar de Dalt per revisar i actualitzar el Pla Municipal d´Igualtat de Gènere.

14. Moció del PP en defensa de les diputacions i en contra de la seva desaparició.

15. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
16. Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-01-2021 16:19