Feminisme i igualtat

L'Ajuntament aposta per impulsar unes polítiques públiques que facin realitat la igualtat entre la ciutadania, incorporant la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions per millorar la qualitat de vida de les persones essent un municipi ple d'oportunitats on ningú se senti discriminat per la seva raó de sexe, identitat de gènere, origen, pensament religiós o classe social.

Polítiques LGTBIQ+: D´acord amb la llei 11/2014 de la Generalitat de Catalunya, a Vilassar de Dalt treballem per a que les ciutadanes i ciutadans visquin en un municipi lliure de discriminació, permetent que es pugui viure la diversitat afectiva i sexual en plena llibertat.

Violència masclista: volem un municipi lliure de violència masclista i de convivència entre tota la ciutadania, gràcies a un treball transversal de manera conjunta amb els Serveis Socials municipals.

Comissió contra les agressions sexistes a les Festes Majors: creació d´una comissió que vetlli per gaudir d´unes festes lliures d´agressions sexistes.

Coeducació: accés al jovent dels centres educatius per treballar en perspectiva de gènere i igualtat, amb un acompanyament on hi existeixi una coeducació plena de valors i respecte.

Utilització d´un llenguatge no sexista: amb la intenció de fomentar un llenguatge inclusiu que inclogui per igual a dones i homes.


Objectiu general de l'àrea:

- Aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes per assolir un municipi més igualitari.

Objectius específics de l´àrea:

- Promoure polítiques d´igualtat entre dones i homes de Vilassar de Dalt.

- Fomentar una societat lliure de violència masclista.

- Prevenir i eradicar situacions de discriminació per raó d´identitat sexual.

- Introduir i proposar accions formatives en la perspectiva de gènere en les diferents àrees municipals.

- Afavorir la formació de grup de dones oferint recursos per a la realització de les seves activitats.

A més, cal destacar les accions següents a cada àmbit:

DONA
Commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Aquest dia vol alçar la veu respecte a aquelles situacions de desigualtats que encara avui viuen les dones i que vol reivindicar la igualtat amb els homes en tots els àmbits que formen la nostra societat.
LGTBIQ+
Commemoració del 17 de maig, Dia Internacional contra la transfòbia, homofòbia i bifòbia, amb motiu de l´eliminació de la homosexualitat de la llista de malalties mentals per part de la OMS (Organització Mundial de la Salut).
Commemoració del 28 de juny es celebra el Dia Internacional de l´Orgull LGTBIQ+, dia de l´alliberament de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i interssexuals.
VIOLÈNCIA MASCLISTA
Commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per a l´eliminació de la violència envers les dones. El motiu d´aquesta celebració es la de prevenir i sensibilitzar a tota la ciutadania, des d´infants i joves a dones i homes, per tal de conviure en un municipi lliure de violència masclista. El nostre municipi compta amb un protocol de violència masclista.
Implementació del Protocol contra les agressions sexistes a les Festes Majors de Vilassar de Dalt.
COEDUCACIÓ
Fer difusió a través de les plataformes municipals i xarxes socials sobre la igualtat entre dones i homes per a sensibilitzar a la ciutadania.
Donar suport en accions d´Igualtat als centres educatius de Vilassar de Dalt

L´Ajuntament de Vilassar de Dalt està adherit al Pla d´Igualtat de Gènere del Consell Comarcal del Maresme. A més, disposa d´un protocol propi contra l´assetjament sexual i assetjament per raó de gènere adreçats al personal laboral o funcionari.

C/ Camí de Mataró, 10. Primer pis 08339 - Vilassar de Dalt

93 753 98 00 (Ext. 2)

Visites concertades

Temes relacionats

Responsable polític

Mapa