Participació

La regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt té l'aspiració d'impulsar la participació dels vilassarencs i vilassarenques en la vida quotidiana col·lectiva per aconseguir més identificació amb la nostra vila i amb la democràcia. Per això, promou la participació ciutadana tant en la presa de decisions com en la vida pública i social de la vila. Ja s'han impulsat diversos processos de participació com el del Pla d'acció cultural, el de l'Estudi de mobilitat o la primera edició dels Pressupostos participatius. 

Competències de la regidoria

  • Promoure la participació de la ciutadania de Vilassar de Dalt creant espais que facilitin la participació.
  • Promoure i reforçar el desenvolupament i la millora del teixit associatiu de Vilassar de Dalt com a instrument d'organització de la ciutadania, tant a nivell territorial com sectorial, en la participació d'assumptes i activitats municipals.
  • Vetllar pel desenvolupament del Reglament de Participació Ciutadana i el funcionament dels òrgans i mecanismes de participació que aquest defineix, com els consells municipals de participació o els diferents processos de participació que es porten a terme al municipi.
  • Fomentar la corresponsabilitat de la ciutadania amb el govern local a l'hora de prendre decisions.
  • Enriquir el debat ampliant la participació i fomentar el consens en la presa de decisions en els projectes i accions municipals.

C/Camí de Mataró, 10 1r. pis 08339 - Vilassar de Dalt

93 753 98 00 (Ext. 2)

Visites concertades

Temes relacionats

Responsable polític

Mapa