Procés selectiu per a cobrir una plaça de Gerent/a vacant a la plantilla de personal laboral, de l'Entitat Pública Empresarial Vilassar de Dalt Aigües, EPEL-ViDA.

Els aspirants que ho desitgin poden presentar la sol.licitud a partir de la publicació de les bases al Butlletí Oficial de la Província (BOPB) del dia  20/7/2022.

Publicació de la convocatòria  i de l'inici del procés selectiu al BOPB i al DOGC del dia  4 d'agost de 2022.

Termini de presentació de sol·licituds:

Del dia 5 d'agost de 2022 al 5 de setembre de 2022 ambdós inclosos.

Avís dates aproximades de les proves

Llista provisional d'admesos i exclosos

Ubicació lloc de les proves

Criteris de valoració i correcció de la prova psicotècnica.

Llista definitiva d'admesos i exclosos

Acta número 1: Constitució del tribunal i establiment de criteris de valoració i correcció de les proves

Acta número 2: Resultat de les proves de llengua catalana

Avis data entrevista personal

Acta número 3: Resultat de les proves psicotècniques i convocatòria entrevista personal

Acta número 4: Valoració dels mèrits i resultat de l'entrevista personal.

NOU!!!

Acta número 5: Revisió dels mèrits al.legats i resultat final del procés.