Procés selectiu per a la cobertura mitjançant concurs oposició lliure d'una plaça d'arxiver/a

Presentació d'esmenes del 30/11/2020 al 14/12/2020  ambdós inclosos

Sistema de selecció

  • Concurs-oposició lliure.

Titulació

  • Llicenciatura o grau en gestió documental i arxivística, comunicació, història, humanitats o d´altres que habilitin per a l´exercici de les funcions del lloc de treball, segons la normativa vigent.

Tipus de personal

  • Personal funcionari.

Observacions