Seguint amb el pla d’inversions de l’empresa municipal  ViDA per a la millora de la xarxa d’aigua i clavegueram, aquesta setmana es porta a terme una nova actuació al sector Sot d’en Pi, que representarà millores als barris de Can Nolla i Les Oliveres.

">

Comencen els treballs de renovació de la xarxa d'aigua al carrer Sot d'en Pi

Última revisió 28-03-2023 08:55
27/03/2023

Seguint amb el pla d’inversions de l’empresa municipal  ViDA per a la millora de la xarxa d’aigua i clavegueram, aquesta setmana es porta a terme una nova actuació al sector Sot d’en Pi, que representarà millores als barris de Can Nolla i Les Oliveres.

Aquesta nova actuació consisteix en la substitució de trams de canonades, així com un nou mallat i instal·lació de vàlvules de sectorització que contribuiran a reduir el risc de fuites i avaries i, en cas de produir-se, que el número d’abonats afectats sigui el mínim possible. Aprofitant aquesta actuació, s’instal·larà, també, una font pública que millori la dotació de l’àrea de descans de vianants en aquest àmbit i, fomentar així, el passeig en aquest recorregut urbà.

Amb aquesta actuació es completen les inversions previstes per aquest trimestre, que han estat les següents:

- Millora de les conduccions del clavegueram a la plaça de la Vila.

- Millora i substitució de les conduccions d’aigua i el clavegueram al carrer Indústria.

- Millora de les conduccions del clavegueram al sector del carrer Dr. Ferran.

- Nou pou de registre del col·lector a l’avinguda de La Cisa.

- Substitució conduccions i noves arquetes de registre del clavegueram a l’equipament de Les Escoles – Espai Cívic (Can Pons), edifici de les antigues cases dels mestres.