Continua el canvi de l'enllumenat a tecnologia LED

Última revisió 11-04-2024 10:31
09/04/2024

Des de l'inici de l'actuació, el març de l'any passat, ja s'ha renovat el 50% de l'enllumenat públic de Vilassar.

Aquesta acció, emmarcada en el Pla d'acció pel clima i l'energia sostenible, consisteix en la renovació de 2.450 lluminàries d'enllumenat públic exterior i va començar l'any passat. El primer trimestre de l'any, la brigada municipal ha executat la zona de la Fornaca i actualment està treballant a Sant Sebastià. La previsió és que a curt termini es dugui a terme la renovació de l'enllumenat del Polígon de Vallmorena.

La renovació de l'enllumenat, que es va executant per fases, es troba actualment al 50% del total. S'ha fet el canvi del total de l'enllumenat dels carrers principals (xarxa bàsica) i més d'una tercera part de la resta de carrers entre els quals hi ha les zones de Les Oliveres-La Granja, Can Nolla, La Cisa, Reina Elisenda, i la Fornaca.  Pel que fa a espais com places o jardins, dels 197 punts ja se n'ha renovat el 50%. Les noves instal·lacions tenen tecnologia LED i són regulables per optimitzar el flux lluminós i adaptar-lo a les circumstàncies i situacions específiques de cada emplaçament.

Aquesta actuació consisteix en la renovació de lluminàries d’enllumenat públic exterior de vapor de sodi d’alta pressió per tecnologia LED, un sistema molt més eficient i que generarà una reducció de consums d’energia i d’emissions de CO2 a l’atmosfera. El canvi de lluminàries a LED suposarà un estalvi d’energia de 452.366 kWh i una reducció d’emissions de 158 tones de CO2 a l’atmosfera. Aquesta tecnologia, a més, necessita de menys potència per generar la mateixa llum: així, es genera un estalvi econòmic de gairebé 84.000 € entre l’estalvi d’energia i el cost per potència contractada.

Aquesta acció s’emmarca dins el Pla d’acció pel clima i l’energia sostenible que va aprovar l’ajuntament el ple del mes de febrer de 2022, dins el context del Pacte d'alcaldies pel clima i l'energia, el projecte europeu que lluita des del mon local contra el canvi climàtic. 

En aquest mateix sentit, l'ajuntament també ha impulsat altres accions com la implantació d'un nou Pla de poda; la instal·lació de plaques fotovoltaiques al Pavelló Can Banús que està a punt de finalitzar; la caldera de biomassa del SEM Can Banús; la monitorització i telegestió de tots els quadres d'enllumenat; l'adquisició de vehicles híbrids i elèctrics pels serveis municipals; la col·locació de carregadors de vehicles elèctrics en diversos punts; o la millora de l'eficiència energètica dels edificis municipals tant en canvis de lluminàries com en gestió de temperatura i aïllaments dels edificis.