Es defineix el cartipàs municipal pels propers quatre anys

Última revisió 03-07-2023 09:35
30/06/2023

Un cop celebrades les eleccions municipals el passat 28 de maig i constituït el nou Ajuntament el 17 de juny, l’alcaldessa, Carola Llauró ha definit el cartipàs municipal i la nova organització de l'Ajuntament pel mandat 2023-2027.

L'alcaldessa, Carola Llauró ha signat, aquest divendres 30 de juny, els decrets de delegació de competències i de nomenament dels tinents d'alcaldia, que determinen la nova organització municipal pel mandat 2023-2027.

 

El decret de nomenament dels tinents d’alcaldia determina que hi ha dues tinences que seran ocupades per:

- Primera tinent d'alcaldia: Carme Terradas i Saborit

- Segon tinent d'alcaldia: Sergi Igual i Molina

 

D'altra banda, el cartipàs municipal queda definit de la següent manera:

- Carola Llauró i Sastre: Representació institucional, Organització Municipal, Seguretat Ciutadana i Protecció civil.

- Carme Terradas i Saborit: Acció social, Educació, Salut i Cicles de vida.

- Sergi Igual i Molina: Hisenda, Serveis, Habitatge, Equipaments, Comerç i Festes.

- Carles Corbalán i Comas: Espai públic, Mobilitat, Cultura, Participació  i Comunicació.

- Vanessa Solé i Pont: Urbanisme, Medi Ambient i Transició Energètica.

- Anna Folch i Piferrer: Igualtat i feminisme, Esports i Patrimoni.

 

Finalment, la Junta de Govern Local, estarà integrada per:

Presidenta: 

L'alcaldessa, Carola Llauró i Sastre

Vocals: 

Carme Terradas i Saborit

Sergi Igual i Molina

Vanessa Solé i Pont

Carles Corbalán i Comas