canal Youtube de l'Ajuntament o de Radio Vilassar de Dalt.

">

Ple del mes de gener 2024

Última revisió 22-01-2024 09:25
22/01/2024

Caràcter: Ordinària

Data: 25 de gener 2024

Hora: 20.00 h

Lloc: sala de Plens o en directe a través del canal Youtube de l'Ajuntament o de Radio Vilassar de Dalt.

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 21 de desembre de 2023.

2.- Tractament i justificacions econòmiques de les aportacions als Grups Municipals de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.

3.- Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana, per adaptar-la a la modificació de l’article 107.4, operada pel Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre.

4.- Nomenament del vocal  representant de  l’Ajuntament al Patronat de la Fundació Privada Hospital de Sant Pere.

5.- Moció sobre la creació d’un Consell d’Esports.

6.- Delegació de competències i aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per dur a terme la selecció conjunta del personal funcionari de les policies locals i constituir una borsa de treball 2024

7.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes de desembre de 2023.

8.- Precs i preguntes.