Ple del mes de novembre

Última revisió 24-11-2023 13:15
27/11/2023

Caràcter: Ordinària

Data: 30 de novembre del 2023

Hora: 20.00 h

Lloc: Lloc: sala de Plens o en directe a través del canal Youtube de l'Ajuntament o de Radio Vilassar de Dalt.

 

 

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 d'octubre de 2023.

2.- Aprovació de la xifra oficial de població a 1 de gener de 2023.

3.- Informe favorable de la modificació de tarifes del servei d’autotaxi corresponents a l’any 2024.

4.- Modificació de Bases per a l’adjudicació d’un habitatge de titularitat municipal en règim de concessió administrativa sobre un bé demanial amb masoveria urbana. Masoveria de can Tarrida.

5.- Aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici 2024.

6.- Sol·licitud d’una nova Ponència de Valors dels bens immobles de naturalesa urbana del municipi de Vilassar de Dalt a la Gerència Regional del Cadastre de Catalunya.

7.- Aprovació provisional i verificació de la modificació puntual núm. 4 del POUM de Vilassar de Dalt per a la incorporació d'usos compatibles en les claus de zona industrial.

8.- Moció sobre el finançament dels ens locals.

9.- Aprovació del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i l'Agrupació de Defensa Forestal per a la cessió d'un vehicle destinat a la prevenció i l'extinció d'incendis.

10.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes d'octubre de 2023.

11.- Precs i preguntes.