canal Youtube de l'Ajuntament o de Radio Vilassar de Dalt.

">

Ple del mes d'octubre 2023

Última revisió 23-10-2023 10:05
23/10/2023

Caràcter: Ordinària

Data: 26 d'octubre de 2023

Hora: 20:00 h

Lloc: Lloc: sala de Plens o en directe a través del canal Youtube de l'Ajuntament o de Radio Vilassar de Dalt.

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 28 de setembre de 2023

2.- Modificació dels Estatuts de  VILASSAR DE DALT AIGÜES, EPEL ViDA.

3.- Modificació de la prestació patrimonial de caràcter públic de naturalesa no tributària relativa al Servei municipal d’abastament d’aigua i clavegueram al municipi Vilassar de Dalt.

4.- Inici de l’expedient per a l’aprovació d’una ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera.

5.- Modificació de l’Ordenança fiscal número 3 reguladora de Impost sobre béns immobles.

6.- Reconeixement de la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal•lacions i Obres relativa a la declaració d'especial interès o utilitat municipal de les construccions, instal•lacions i obres.

7.- Moció de suport a Palestina i condemna de les accions d’Israel.

8.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes de setembre de 2023.

9.- Precs i preguntes.

ple octubre 2023
ple octubre 2023