Torna Singulars, el programa de formació i orientació per a joves

Última revisió 13-02-2024 10:51
13/02/2024

L'àrea de Promoció econòmica i la Fundació Gentis engeguen de nou el projecte Singulars, un programa d’orientació i formació adreçat a joves de Vilassar de Dalt d’entre 16 i 29 anys, demandants d'ocupació.

La Fundació Gentis, en el marc dels programes de col·laboració amb el Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilassar obre de nou convocatòria per participar al programa Singulars.

Singulars és un programa d'orientació que s'inicia amb l'objectiu de millorar les oportunitats d'inserció laboral i de retorn al sistema educatiu dels i les joves de Vilassar. El programa consta de 4 itineraris formatius: Tecnològic, Comerç, Hostaleria, i Esports amb una metodologia que combina formació amb voluntariat, visites a empreses i sessions d'orientació laboral i acadèmica. 

Per poder participar al projecte cal tenir entre 16 i 29 anys i ser demandant d’ocupació (DONO). La selecció dels participants es realitzarà a través de diverses convocatòries de sessions informatives on s'explicarà en què consisteix el projecte, es faran entrevistes inicials als interessats i es recollirà la documentació obligatòria que cal presentar per poder entrar a la selecció de participants. 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EL DIA DE LA SESSIÓ INFORMATIVA

  1. DNI o NIE en vigor.
  2. Per a menors d'edat: DNI de la persona Tutora (pare/mare/tutor legal).
  3. Targeta DARDO (document on apareix la data de renovació de l'atur). 

 
Més informació:
Alba Otero Perandones
Tècnica  Orientació  Singulars 
C/ Can Pons, 39 -43 (08339) Vilassar de Dalt
660 91 12 16 | aotero@gentis.org
www.gentis.org
 

Singulars
Singulars