Vilassar acollirà un programa de formació dual d'Atenció sociosanitària

Última revisió 19-12-2023 13:29
19/12/2023

A partir del 2024, Vilassar acollirà un nou programa de Formació dual que ofereix un contracte laboral de 12 mesos mentre es realitza la formació del certificat de professionalitat d'Atenció Sociosanitària.

El programa facilita a les persones en situació d'atur sense qualificació o amb nivell formatiu baix i amb més dificultats d'accedir al mercat laboral, millorar la seva ocupabilitat mitjançant la formació en alternança, o formació dual.

Persones destinatàries:

  • Joves de 16 a 29 anys
  • Persones amb resolució favorable per a l'arrelament per formació
  • Persones en situació d'atur de llarga durata majors de 45 anys
  • Persones majors de 29 anys en risc d'exclusió social que així ho acreditin mitjançant un certificat o informe emès per Serveis socials, o afectades per un expedient de regulació d'ocupació i que estiguin en el marc de processos de re-industrialització o que estiguin en itineraris de requalificació o reciclatge professional, i que acreditin la seva vulnerabilitat amb informe emès per les oficines de treball.

Més informació: Irene Andreu (608 127 961).

Formació dual
Formació dual