Execucions trimestrals del pressupost

  Selecciona la categoria que vulguis consultar

Títol Document Url
1r TrimestreDespses corrents Enllaç
Despeses de capital Enllaç
Deute propers 10 anys Enllaç
Deute viu Enllaç
Devolució ingressos Enllaç
Fluxes interns Enllaç
Ingressos corrents Enllaç
Ingressos de capital Enllaç
Plantilla Enllaç
Resum classificació econòmica Enllaç
Romanent de tresoreria Enllaç
Subvencions Enllaç
413 Enllaç
Ajustos Enllaç
Avals Enllaç
Beneficis fiscals Enllaç
Calendari i presupost de tresoreria Enllaç
2n TrimestreAnnex avals Enllaç
Fluxes interns Enllaç
Annex IB5 Enllaç
Ingressos indeguts Enllaç
Subvencions Enllaç
Resum classificació econòmica Enllaç
Ingressos corrents Enllaç
Ingressos de capital Enllaç
Despeses corrents Enllaç
Despeses de capital Enllaç
Romanent de tresoreria Enllaç
Calendari de tresoreria Enllaç
Plantilla Enllaç
Deute viu Enllaç
Deute propers 10 anys Enllaç
Beneficis fiscals Enllaç
Ajustos Enllaç
Endeutament grup municipal Enllaç
2n Trimestre Enllaç
3r TrimestreAvals Enllaç
Fluxes interns Enllaç
Annex IB5 Enllaç
Devolució ingressos Enllaç
Subvencions Enllaç
Resum classificació econòmica Enllaç
Ingressos corrents Enllaç
Ingressos capital Enllaç
Despeses corrents Enllaç
Despeses de capital Enllaç
Romanent de tresoreria Enllaç
Calendari de tresoreria Enllaç
Dotació plantilla Enllaç
Deute viu Enllaç
Venciment deute propers 10 anys Enllaç
Beneficis fiscals Enllaç
Ajustos Enllaç
1r Trimestre 2022Ajustos Enllaç
Fluxes interns Enllaç
Annex IB5 Enllaç
Devolució ingressos indeguts Enllaç
Annex IB10 Enllaç
Subvencions Enllaç
Resum classificació econòmica Enllaç
Desglòs ingressos corrents Enllaç
Desglòs ingressos de capital Enllaç
Desglòs depeses corrents Enllaç
Desglòs despeses de capital Enllaç
Romanent de tresoreria Enllaç
Calendari i pressupost de tresoreria Enllaç
Dotació plantilla Enllaç
Deute viu Enllaç
Venciment deute propers 10 anys Enllaç
Beneficis fiscals Enllaç
2n trimestre 2022Fluxes interns Enllaç
Operacions atípiques Enllaç
Annex IB5_413 Enllaç
Devolució ingressos Enllaç
Subvencions Enllaç
Resum classificació econòmica Enllaç
Ingressos corrents Enllaç
Ingressos de capital Enllaç
Despeses corrents Enllaç
Despeses de capital Enllaç
Romanent de tresoreria Enllaç
Calendari i pressupost de tresoreria Enllaç
Deute viu Enllaç
Beneficis fiscals Enllaç
Plantilla Enllaç
Venciment deute 10 anys Enllaç
Ajustos SEC Enllaç
3r trimestre 2022Fluxes interns Enllaç
Annex IB5 413 Enllaç
Devolució ingressos indeguts Enllaç
Subvencions Enllaç
Ingressos corrents Enllaç
Classificació econòmica Enllaç
Ingressos de capital Enllaç
Despeses corrents Enllaç
Despeses de capital Enllaç
Romanent de tresoreria Enllaç
Calendari i pressupost de tresoreria Enllaç
Dotació plantilla Enllaç
Deute viu Enllaç
Venciment deute propers 10 anys Enllaç
Beneficis fiscals Enllaç
Ajustos Enllaç
4t trimestre 2022Medidas Enllaç
Annex. Regla de la despesa Enllaç
Annex. Fluxes interns Enllaç
Annex IB5 413 Enllaç
Devolució ingressos indeguts Enllaç
Subvencions Enllaç
Plusvàlua Enllaç
Resum classificació econòmica Enllaç
Ingressos corrents Enllaç
Ingressos de capital i financers Enllaç
Despeses corrents Enllaç
Operacions de capital i financeres Enllaç
Romanent de tresoreria Enllaç
Calendari i pressupost de tresosreria Enllaç
Resum d'estat d'execució del pressupost Enllaç
Retribucions Enllaç
Deute viu Enllaç
Perfil de venciment del deute 10 anys Enllaç
Beneficis fiscals Enllaç
Ajustos Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 03-11-2022 09:25