Modificacions pressupostàries


Els crèdits aprovats per la Llei de pressupostos poden ser objecte de determinades modificacions durant el decurs de l’exercici. Aquestes variacions en el pressupost es produeixen, principalment, per tres motius:

  •    per un canvi en els objectius inicials,
  •    per la insuficient dotació d’un o de diversos crèdits, o
  •    per la seva duració temporal.

S’ha de considerar que el pressupost s’elabora durant l’últim trimestre de l’exercici anterior al de la seva aplicació i, per tant, hi ha circumstàncies inicialment no previstes que al llarg de l’execució del pressupost obliguen a efectuar modificacions en els crèdits aprovats. Per aquest motiu, aquest procediment es regula tant en el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (articles 39-45), com en les lleis de pressupostos anuals (normalment el capítol II del títol I està dedicat al règim de les modificacions pressupostàries).

  Selecciona la categoria que vulguis consultar

Títol Document Url
Modificacions pressupostàries 2022Modificacions pressupostàries 2022 Enllaç
Modificacions pressupostàries 2021Modificacions pressupostàries 2021 Enllaç
Modificacions pressupostàries 2020Modificacions pressupostàries 2020 - Despeses Enllaç
Modificacions pressupostàries 2020 - Ingressos Enllaç
Modificacions pressupostàries 2019Modificacions pressupostàries 2019 Enllaç
Modificacions pressupostàries 2018Relació de modificacions pressupostàries 2018 Enllaç
Modificacions pressupostàries 2017Modificacions pressupostàries 2017 Enllaç
Modificacions pressupostàries 2016Relació de les modificacions pressupostàries de l'any 2016 Enllaç
Decret modificació 1 Enllaç
Decret modificació 2 Enllaç
Decret modificació 3 Enllaç
Decret modificació 4 Enllaç
Decret modificació 5 Enllaç
Decret modificació 6 Enllaç
Decret modificació 7 Enllaç
Decret modificació 8 Enllaç
Decret modificació 9 Enllaç
Decret modificació 10 Enllaç
Decret modificació 11 Enllaç
Decret modificació 12 Enllaç
Decret modificació 14 Enllaç
Decret modificació 15 Enllaç
Decret modificació 16 Enllaç
Decret modificació 17 Enllaç
Decret modificació 18 Enllaç
Decret modificació 19 Enllaç
Decret modificació 20 Enllaç
Decret modificació 21 Enllaç
Decret modificació 23 Enllaç
Decret rectificació 23 Enllaç
Decret modificació 24 Enllaç
Decret modificació 25 Enllaç
Modificacions pressupostàries 2015Relació de modificacions 2015 Enllaç
Modificació 1 Enllaç
Modificació 2 Enllaç
Modificació 3 Enllaç
Modificació 5 Enllaç
Modificació 6 Enllaç
Modificació 7 Enllaç
Modificació 8 Enllaç
Modificació 9 Enllaç
Modificació 10 Enllaç
Modificació 11 Enllaç
Modificació 12 Enllaç
Modificació 13 Enllaç
Modificació 14 Enllaç
Modificació 15 Enllaç
Modificació 16 Enllaç
Modificació 17 Enllaç
Modificació 19 Enllaç
Modificació 19 Enllaç
Modificació 20 Enllaç
Modificació 21 Enllaç
Modificació 22 Enllaç
Modificació 23 Enllaç
Modificació 24 Enllaç
Modificació 25 Enllaç
Modificació 26 Enllaç
Modificació 27 Enllaç
Modificació 28 Enllaç
Modificació 29 Enllaç
Modificació 30 Enllaç
Modificació 32 Enllaç
Modificació 32 Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 30-03-2022 09:29