L'Ajuntament publica un BAN amb mesures generals davant la situació d'alerta per sequera

Última revisió 25-11-2022 14:30
25/11/2022

D’acord amb el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES), s'activa l'alerta per sequera a partir del dia 25 de novembre de 2022, i mentre que es mantingui la situació actual.

Amb un BAN d'alcaldia publicat aquest divendres 25 de novembre, es posa de manifest la situació d'alerta per sequera i les mesures generals que cal complir. 

1. VOLUM MÀXIM D’AIGUA PER HABITANT I DIA
Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 250 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials).

2. REG PÚBLIC I PRIVAT

  • El reg de jardins i zones verdes ha de fer-se només en l'horari de menor insolació (de 20h a 8h).
  • La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. Cal evitar el reg durant moments de pluja. En qualsevol cas, no pot superar-se un volum de 450 m3/hectàrea/mes.
  • El reg dels jardins particulars es pot fer, com a màxim, dos dies cada setmana. Les entitats locals han de determinar la pauta d'alternança. Per defecte, els habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i els dissabtes, i els que tinguin numeració senar els dijous i els diumenges.

3. PISCINES - l’ús d’aigua potable per ompliment queda limitat a:

  • El reompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d'aigua per evaporació i per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.
  • El primer ompliment de piscines de nova construcció. 
  • En centres educatius, l'ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d'infants.

4. NETEJA de vehicles - l’ús de l’aigua queda limitat a:

  • Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua. Fora d’aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda.
  • Es permet la neteja fora d’establiments comercials de vehicles per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d'aigua possible.

5. NETEJA de carrers i mobiliari urbà

  • Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànegues d'aigua. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d'alta pressió.
  • Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d'aigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, l'ús d'aigua regenerada o aigua no procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable.

6. FONTS ORNAMENTALS
Resta prohibit l'ompliment total o parcial de les fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua, excepte els llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l'aigua imprescindible pel seu manteniment; també es pot valorar el trasllat de la vida aquàtica afectada a d’altres entorns que n'assegurin la màxima supervivència amb el mínim consum d'aigua.

7. GRANGES
L'ús d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d'eficàcia equivalent.

8. ELIMINACIÓ DE POLS EN L’AIRE
Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

9. RESPONSABILITATS
Qui sigui sorprès contravenint aquestes prohibicions o qualsevol altra de les establertes al Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera serà objecte de denúncia pels ens competent en la matèria.

Pots llegir el BAN complet al document adjunt. 

Pots seguir l'estat de la situació clicant aquí.

sequera
sequera

Documents adjunts

Et pot interessar