Quins criteris de poda s'apliquen a l'arbrat de Vilassar?

Última revisió 03-03-2021 14:55
17/02/2021

Per què l’Ajuntament no poda tots els arbres del municipi? Per què alguns si i d’altres no? Per què no es poden tots els arbres de la mateixa manera? Per què en alguns se’ls deixen branques i a d’altres no? Totes aquestes preguntes tenen la resposta en el Pla de Poda aprovat per l’Ajuntament i que es basa en preservar i millorar la salut de l’arbrat viari amb l’objectiu de seguir gaudint dels seus beneficis per a la nostra salut.

A Vilassar es fan tres tipus de poda segons la varietat, l’estat o la situació de l’arbre:

  • Poda de manteniment. És la que es fa majoritàriament i que es pot portar a terme durant tot l’any. En aquest tipus de poda s’inclouen també les tasques de control i seguiment de l’arbrat. És molt important la seva funció preventiva. En moltes ocasions el manteniment de l’arbrat pot consistir en realitzar una inspecció que ens confirmi que no hi ha necessitat d’intervenció. Es realitza a arbres adults o madurs. La finalitat de la poda de manteniment és corregir errors que es produeixin en l’estructura de l’arbre i evitar conflictes amb l’entorn: eliminar branques seques o trencades, o que tinguin indicis de risc, retirar suplents que desequilibren la capçada, treure branques baixes que suposen un obstacle de pas, escurçar branques baixes madures...
  • Poda de reforma. És una actuació extraordinària que es fa en casos determinats i perquè l’estructura de l’arbre ho requereix per motius de seguretat.  Es fa només en època de parada vegetativa. Es tracta de deixar l’arbre amb una capçada més continguda, baixa i segura que es mantingui en el temps sense necessitat de més intervencions. Per aconseguir-ho cal realitzar els talls eliminant els suplents més joves resultants de les podes anteriors. No es tracta d’escurçar-los sinó eliminar-los sencers per obligar l’arbre a rebrotar per crear una nova capçada reformada. Un cop s’arriba aquesta fase, ja només s’hauran de fer podes de manteniment
  • Poda de periòdica.  És fa anualment en determinades èpoques de l’any amb l’objectiu d’eliminar fruits carnosos que generen conflictes a la via pública.

Els criteris per escollir el tipus de poda serà la inspecció visual d’un tècnic especialista sempre seguint les directrius generals del Pla de Poda de Vilassar de Dalt.

Amb tot, l'Ajuntament ha optat per donar prioritat a la salut i seguretat de l'arbrat municipal per tal que se’n beneficiï la nostra salut de la ciutadania tot i que això comporti haver d'intensificar els treballs de neteja i recollida de fulles en moment puntuals de l'any. Cal que la població també prengui consciència de la importància de posar en valor el verd urbà de què disposem a Vilassar, tot i les molèsties que pugui generar.