S'inicien els treballs de reurbanització del carrer Anselm Clavé

Última revisió 04-04-2022 12:21
04/04/2022

Ja s'han iniciat els treballs de reurbanització del carrer Anselm Clavé i aquesta setmana es tallarà el trànsit rodat. 

Les obres del carrer Anselm Clavé consistiran en la renovació dels serveis soterrats de clavegueram, aigua i enllumenat públic, així com la canalització per al soterrament dels traçats aeris de telefonia i enllumenat. S’inclouran punts de recollida d'aigües pluvials a l'eix del carrer. La nova secció del vial serà de plataforma única amb criteris de prioritat invertida amb combinació de paviments de llamborda i asfalt acolorit.

Amb motiu d'aquestes obres es prohibirà el pas de vehicles dins l'àmbit d'actuació mentre durin els treballs. En aquest sentit, s’habilitarà en tot moment un punt de càrrega i descàrrega de mercaderies en aquest carrer a la cruïlla amb Manuel Moreno.

Anselm Clavé
Anselm Clavé