Vilassar de Dalt en fase d'excepcionalitat per la greu sequera

Última revisió 02-03-2023 08:49
02/03/2023

Vilassar de Dalt es troba entre els 224 minunicipis que han entrat, aquest dimarts, en fase d'excepcionalitat per la greu sequera. Aquesta fase implica mesures com la reducció d'aigua per a usos agrícoles i industrials, l'ús de la mínima imprescindible per al reg de les zones verdes i la limitació a 230 litres per habitant i dia.

Les zones afectades per aquesta excepcionalitat són les conques dels rius Ter i de l’aqüífer Fluvià-Muga (Empordà) que incideixen directament a gairebé sis milions de ciutadans de 224 municipis. Donat que les reserves d'aigua està actualment al 28%, des de l'Agència Catalana de l'Aigua, s'han aprovat un seguit de restriccions per intentar fer front a la grau sequera que està patint Catalunya:

  • Reduir un 40% l’ús de l’aigua per a usos agrícoles. A les granges, l'ús d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Cal utilitzar les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries.
  • Reduir un 15% l’ús de l’aigua per a usos industrials.
  • Es prohibeix el reg a parcs i jardins (públics i privats) i només es permetrà l’ús de l’aigua per mantenir els arbres amb vida, sempre que es faci gota a gota o amb regadores. 
  • Es prohibeix la neteja de carrers amb aigua potable.
  • Queda prohibit el reg de gespa en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada d’esport, o aquell reg que es realitzi reutilitzant aigües de pluja recollida de teulades o bé aigua regenerada de les depuradores.
  • Només es poden omplir parcialment les piscines d’aigua dolça que disposin de sistemes de recirculació i sempre amb les quantitats mínimes per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

Des de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt demanem un consum responsable d'aigua i el compliment de les restriccions esmentades.

Enllaços

ACA