Actes administratius amb incidència al domini públic i als serveis públics


Si existeix algun acte administratiu, declaració responsable o comunicació prèvia amb incidència sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics, aquí les podràs llegir. També hi trobaràs altra documentació d'interès públic especial.


Títol Document Url
Plec de condicions per a l'adquisició directa de la sala polivalent emplaçada al parc de can Rafart.Plec de condicions per a l'adquisició directa de la sala polivalent emplaçada al parc de can Rafart. Enllaç
Decret plec de clàusules sala polivalent can Rafart Enllaç
Aprovació AS BUIL projecte d'urbanització del PP12 'Riera de Vilassar'Aprovació Built Pp12 (juliol2017) Enllaç
AS BUIL projecte d'urbanització del PP12 'Riera de Vilassar' Enllaç
Encomana del servei públic de recollida de residus voluminosos a VISERMA, SLU. (10/05/2017)Encomana del servei públic de recollida de residus voluminosos a VISERMA Enllaç
Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva del canvi en la modalitat de gestió directa del servei de recollida i transport de residus voluminosos. (10/05/2017)Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva del canvi en la modalitat de gestió directa del servei de recollida i transport de residus voluminosos. Enllaç
Encomana del servei de gestió i explotació de les zones d'estacionament amb control horari a Viserma Serveis i Manteniments, SLU. (10/05/2017)Encomana del servei de gestió i explotació de les zones d'estacionament amb control horari a Viserma Serveis i Manteniments Enllaç
Encomana del servei de transport i suport a la Brigada Municipal a la societat VISERMA, SLU. (10.05.2017)Encomana del servei de transport i suport a la Brigada Municipal a la societat VISERMA Enllaç
Aprovació del conveni regulador sobre obres d'inversió amb la concessionària del servei municipal d'aigüesAprovació del conveni regulador sobre obres d'inversió amb la concessionària del servei municipal d'aigües Enllaç
Establiment de tarifes del servei públic municipal d'abastament d'aiguaEstabliment de tarifes del servei públic municipal d'abastament d'aigua Enllaç
Bases per l'adjudicació d'un habitatge de titularitat municipal en règim de concessió administrativa sobre un bé demanial amb mavosveria urbana.Bases masoveria can Tarrida Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-01-2020 15:25