Procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de funcionari/ària del grup C1 mitjançant concurs oposició lliure, en el lloc de treball de tècnic/a auxiliar d'administració electrònica.

Presentació de sol·licituds: Del 21 d'abril al 19 de maig de 2022 ambdós inclosos

Llista provisional: Periode d'esmenes del 24 de maig al 7 de juny de 2022 ambdós inclosos.

Calendari de les proves: dia,  lloc i  hores.

Ubicació Sala Polivalent Can Rafart.

Llista definitiva d'admesos i exclosos

Acta número 1 de resultats de la fase d'oposició i de l'inici de la fase de concurs

Acta número 2 resultat revisions d'exàmens, valoració i resultats provisionals de la fase de concurs i entrevista personal

NOU!!!

Acta número 3 resultats definitius, proposta de nomenament i constitució de la borsa de trebaall