Procés per a la selecció mitjançant el sistema d'oposició lliure de tres places d'agent de la policia local vacants a la plantilla de personal funcionari

Avís important!!

Per acreditar l'exempció de pagament de la taxa, és necessari presentar dos documents, el DONO (“Persona demandant d'ocupació no ocupada”) i el certificat de no cobrar cap prestació del SEPE.

Nou!!

Llista provisional aspirants admesos i exclosos (5 dies hàbils), del 24 al 28 de juliol de 2023 ambdós inclosos.

 

 

Documents anteriors

Nomenament membres tribunal qualificador

Previsió dates proves

Termini de presentació de sol.licituds: 18 de maig  fins 15 de juny (ambdós inclosos)