Processos oberts

Processos oberts

Procés per a la selecció mitjançant el sistema d'oposició lliure de tres places d'agent de la policia local vacants a la plantilla de personal funcionari

Nou!!!

Acta número 8, resolució d'al.legacions del reconeixement mèdic i resultats definitius de la borsa de treball

 

Documents anteriors

Acta número 7 resultats reconeixements mèdics i resultats finals

Acta número 6 convocatòria per al reconeixement mèdic, entrega i compulsa de documents, vestuari.

Acta número 5 represa entrevistes, resultat 5è exercici i resultat ordre de puntuació.

Avís dates reconeixement mèdic, prova vestuari i compulsa de documents

Acta número 4  validació del 5è exercici (1a i 2a part)

Convocatòria 5è exercici i assignació hores entrevista de constrast

Dates del 5è exercici: Psicotècnic (1a i 2a part).

Ubicació Sala Polivalent de Can Rafart.

Acta número 3 resultats proves físiques i resolució d'al.legacions als certificats mèdics.

Acta número 2 esmena d'error material i resolució d'al.legacions.

Acta número 1 constitució del tribunal i resultats del primer 1 segon exercici.

Avís data de les proves 

Ubicació lloc 1r i 2n exercici (Institut Jaume Almera)

Ubicació proves català (Can Pons)

Ubicació proves físiques (Poliesportiu Can Banús)

Llista definitiva d'admesos i exclosos

Per acreditar l'exempció de pagament de la taxa, és necessari presentar dos documents, el DONO (“Persona demandant d'ocupació no ocupada”) i el certificat de no cobrar cap prestació del SEPE.

Llista provisional aspirants admesos i exclosos (5 dies hàbils), del 24 al 28 de juliol de 2023 ambdós inclosos.

Nomenament membres tribunal qualificador

Previsió dates proves

Termini de presentació de sol.licituds: 18 de maig  fins 15 de juny (ambdós inclosos)

 

Procés selectiu per a la provisió per promoció interna oberta d'una plaça de caporal

ENLLAÇ AL TRÀMIT

Nou!

Acta número 2, inici proves, valoració de mèrits, resultat del procés

Documents anteriors

Acta número 1, constitució del tribunal

Llista provisional presentació d'esmenes, convocatòria del tribunal i aspirants

Ubicació poliesportiu Can Banus

Bases i convocatòria (DOGC)

Bases i convocatòria (BOPB)

Termini de presentació de sol·licituds: Del 22 de novembre de 2023 al 21 de desembre de 2023.

Document d'autovaloració de mèrits (excel)

Instància normalitzada

Processos tancats

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 22-01-2020 08:57