Infància i Joventut


L'àrea d'Infància, Adolescència i Joventut és l'encarregada de donar resposta a les demandes i necessitats de la població infantil, adolescent i jove del municipi, així com  garantir els seus drets en tots els àmbits de la seva vida per tal de que arribin a un desenvolupament en plena autonomia.

 

 

 

 

 

CONTACTE
Tècnica d´Infància, Adolescència i Joventut: Maite Subirats i Vila

664.252.088
pij@vilassardedalt.cat

Horari atenció al públic: De dilluns a divendres de 9:00 h a 14:00 h

Adreça: C/ Camí de Can Pons 21-27
937507919

 

Dinamitzadora juvenil: Marina Pujol Moya
638.009.411
espaijove@vilassardedalt.cat
Horari d'atenció al públic Espai Jove: Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 17:30 h a 19:30 h* (Actualment i degut a les restriccions per la covid-19, l’Espai Jove romandrà tancat fins nou avís).
Aula d'estudi: Dilluns, dimecres, dijous de 16 h a 19 h (Reserva amb cita prèvia).

 

Carta de Serveis

  • VIVÈNCIA SOCIOCULTURAL

Menuts, festival de la petita infància
Es tracta d'un festival per donar la benvinguda als nous nadons nascuts l'any anterior a Vilassar de Dalt. S'hi realitzen activitats dirigides al públic més petit i familiar.
Durant el festival, també es donen a conèixer les diferents entitats del municipi que realitzen accions adreçades a famílies i infants.
Hi col·laboren: Llar d'Infants Can Roure, Biblioteca Can Manyer, esports i altres entitats del municipi.

Aula d'estudi
L’aula d’estudi és un servei gratuït adreçat a joves majors de 12 anys el qual ofereix ordinadors amb connexió a Internet, taules on poder realitzar treballs i una pissarra. Es troba situada a la sala del Servei de Joventut (Espai Cívic les Escoles - Centre Educatiu Can Pons), i obre els dilluns, dimarts i dimecres de 16 h a 19 h. Per anar-hi, cal reservar amb cita prèvia (més informació al 638 009 411).

Espai Jove
Pretén ser el nucli vertebrador de les activitats per a adolescents i joves, així com un espai de trobada a través del qual s'amplia l'oferta de lleure i es diversifiquen les opcions juvenils ja existents a Vilassar de Dalt, donant alternatives i promovent l'ús actiu del temps lliure així com el temps de creixement personal, socialització i experimentació. Es tracta de facilitar un espai de participació a través de la coorganització d’activitats de lleure i socioeducatives, en diferents espais del municipi.

L’Espai Jove als centres de secundaria
El Programa d’Informació i Dinamització als Centres d’Ensenyament Secundari (PIDCES) pretén incidir en l’oferta d’informació i orientació al jovent sobre temes del seu interès, com poden ser el lleure, la feina, els estudis, la salut, els recursos juvenils, la participació, l’associacionisme, els esports, l’habitatge, etc.
Un cop a la setmana, durant l’hora del pati, la dinamitzadora PIDCES es desplaça a l’INS Jaume Almera i l‘IE Sant Jordi per atendre les consultes dels i les joves i per donar suport a qualsevol iniciativa que vulguin portar a terme. Al mateix temps, vol impulsar el coneixement de l’entorn més proper i la participació dins el mateix municipi, per tal que els joves s’impliquin i participin dels recursos que se’ls ofereixen.

Centre Obert i Joventut
Des de fa anys, el Centre Obert i l’Espai Jove realitzen activitats conjuntes per celebrar les festes tradicionals, tallers de sensibilització, activitats d’estiu per tal de cobrir les necessitats que els joves van marcant. D'altra banda, es tracta de donar sortida a unes necessitats juvenils amb una oferta ludicoeducativaal municipi, així com optimitzant els recursos humans i econòmics del Centre Obert i l'àrea d’Infància, Adolescència i Joventut.

Suport a  les entitats i associacions juvenils
El Suport a les entitats és des d’on l’Ajuntament facilita eines, mecanismes i recursos per ajudar les entitats en la seva tasca ordinària a fi de garantir la seva autonomia i independència. Alhora, es dona suport a la creació de noves entitats. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt actualment té inscrites al Registre Municipal, entitats i associacions de diferents àmbits: educatiu cultural, esportiu, de joventut, entre d’altres. Totes elles tenen objectius diferents i comparteixen necessitats, realitats, formes de funcionar, etc. que requereixen d’una atenció més individualitzada. El Suport a les entitats és bassa en la gestió d’espais i materials municipals, gestió d’equipaments municipals, suport econòmic i formatiu, suport i desenvolupament d'accions conjuntes i unió d'esforços per enriquir les activitats que es realitzen en el municipi.

Biblioteca i joventut
Els serveis de la Biblioteca Can Manyer van dirigits a tota la població, oferint activitats i  serveis en unes instal·lacions agradables, modernes i confortables per a tothom. Des de la biblioteca s’està treballant perquè el públic juvenil se senti més proper i els i les joves arribin a ser uns grans usuaris i partícips dels serveis que s’ofereixen des de la biblioteca.

La Massa jove
Massa Jove és un projecte de La Massa Teatre, la Regidoria de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt. 
L’objectiu del projecte Massa Jove és obrir un ventall diferent, nou, innovador i ampli de possibilitats de lleure per als joves de Vilassar. El que pretén és despertar la curiositat cap a les arts escèniques, trencar barreres i motlles, desmuntar estereotips, imaginar l’impossible i sobretot despertar emocions.

Carnet jove
El Carnet Jove és un servei de la Generalitat de Catalunya que des de l'any 1986 té per objectiu contribuir a millorar la qualitat de vida dels joves catalans a través de l'oferiment i la promoció de serveis, propostes i descomptes en diferents àmbits, entre els quals destaquen la cultura i la mobilitat internacional.
La finalitat del Carnet Jove d’àmbit local és oferir una bona diversitat d’avantatges de qualitat i proximitat per al jovent de Vilassar de Dalt i potenciar-ne l’ús en el seu dia a dia. Sobretot, es pretén que els i les joves puguin utilitzar el carnet en comerços i establiments locals i, d’aquesta manera, estrènyer més el seu arrelament i identitat amb el municipi i reforçar el seu vincle amb el comerç de proximitat. Un major estalvi per al jovent en les despeses del seu dia a dia, gràcies a un número més gran de descomptes en els comerços del teu territori, locals i de proximitat.

Igualtat
Aquest projecte inclou un ampli ventall de polítiques referents a les perspectives de gènere i LGTBIQ+, per promoure una perspectiva en la diversitat afectiva, sexual i de gènere, per erradicar les desigualtats i les violències que es deriven de l’orientació sexual, la identitat de gènere i les diferències en el desenvolupament sexual. Busca sensibilitzar i conscienciar la ciutadania en temes referents a la igualtat de gènere i d’oportunitats, actuacions de prevenció per crear una societat més respectuosa amb la diversitat afectiva, sexual i de gènere. Hem de ser conscients que les normes sobre com s’ha de viure la sexualitat i el gènere afecten el conjunt de la ciutadania, i no només a les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals.

 

  • PARTICIPACIÓ

Consell d'Infants
El Consell Municipal d'Infants és un òrgan de participació infantil de 9 a 12 anys i la seva missió és canalitzar les opinions, idees i propostes dels infants del municipi per tal de fer-les arribar a l'Ajuntament. És un espai on els infants del poble poden exercir el seu dret, com a ciutadans que són, a reflexionar, expressar la seva opinió, debatre, prendre decisions i elevar al Plenari Municipal les seves propostes, a fi de contribuir a millorar aquells aspectes del poble que considerin necessaris.
La finalitat del Consell Infantil és aconseguir que els menors visquin el seu poble i en formin part activa desenvolupant la seva capacitat crítica i fent sentir la seva veu.
Formen part d'aquest consell un alumne per aula de 5è i 6è de primària de les Escoles Immaculada, Francesc Macià i IE Sant Jordi. Els representants són elegits per votacions o voluntat pròpia.

Procés participatiu amb adolescents
El procés participatiu amb adolescents va començar el setembre del 2015. És un procés participatiu juvenil i comunitari que té la clara missió d'acompanyar i apoderar a les joves del municipi per esdevenir agents actius contra qualsevol tipus de violència, opressió i discriminació social que pateixin personalment o col·lectivament. Apoderant aquestes joves fomentem que el present i futur del territori compti amb persones actives, crítiques, apoderades, conscients, curoses i comunitàries que vulguin fer un món millor.

Bibliojove (Biblioteca Can Manyer) 
Activitats diverses que es realitzen a la Biblioteca per promocionar la lectura entre adolescents i joves, com ara el concurs literari de Sant Jordi, Lectures al vent, etc.

Teatre jove (Teatre La Massa) 
El programa Teatre Jove vol apropar els Joves a les arts escèniques que es duen a terme al municipi per tal de fomentar-les com a alternatives de consum de lleure.
Des de l´Espai Jove sinicia de nou el projecte L´Espai Jove va al teatre,  a través del qual un cop per trimestre s'escollirà una obra de teatre per al públic adolescent i jove i s'oferirà a una tarifa especial per tal d'incentivar la participació.

Comunicació
La instauració d’Internet com a eina quotidiana de comunicació ha introduït canvis en les maneres de comunicar-nos. Els adolescents i joves són el grup d’edat que millor s’ha adaptat a aquest avanç tecnològic i més ràpidament l’ha incorporat com a part de la seva manera de percebre la vida. Pocs són els joves que, en la nostra societat, no disposen d’un telèfon mòbil d’última generació amb què comunicar-se, jugar, accedir a les xarxes socials i compartir continguts. És per això que una comunicació efectiva amb joves requereix necessàriament d’una adaptació al seu llenguatge, com als principals canals de comunicació que utilitzen. Fer ús dels mateixos canals i llenguatge potencia el vincle amb el jovent d’una forma horitzontal, trencant les percepcions jeràrquiques, incrementant la confiança i proximitat. Per tant, cal estar presents a l’àmbit virtual, adaptant-nos tant als canals (eines, xarxes, apps’s, etc.) usats per part d’adolescents i joves, com als llenguatges.
La missió d'aquest projecte és fer arribar al públic adolescent i juvenil la informació de diferents activitats temàtiques, temes del seu interès a través de diferents xarxes socials més utilitzades per a aquest públic, utilitzant un llenguatge proper. Amb el pas del temps ens hem anat adaptant les noves formes de comunicació que va apareixent.

 

 

  • EMANCIPACIÓ

Projecte de diversificació curricular
Els programes de diversificació curricular s’adrecen als alumnes de 3r i 4t d’ESO i tenen com a finalitat afavorir que els alumnes que ho requereixin puguin assolir els objectius i les competències clau de l’etapa escolar mitjançant una organització de continguts i matèries del currículum diferent de la que s’estableix amb caràcter general, i amb una metodologia específica i personalitzada.

Anem per feina. 
El projecte neix amb una finalitat molt clara: afavorir la inserció social i laboral dels joves, promovent recursos propers i mediadors que se situïn entre les necessitats d'un col·lectiu que no arriba als circuits normalitzadors laborals o que té grans dificultats per fer-ho.

Servei de Mobilitat Internacional
El Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme és un projecte impulsat per 24 ajuntaments  de la comarca (Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, El Masnou, Mataró, Montgat, Òrrius, Palafolls, Premià de Dalt, Premià de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt, Tiana, Tordera, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar) amb el suport i coordinació del Consell Comarcal del Maresme.
El Servei de Mobilitat Internacional Jove vol ser punt de referència per a aquelles persones joves que volen fer una estada a l’estranger, sigui per a ampliar estudis, per a treballar, fer intercanvis o estades solidàries.

Punt Informació Juvenil
La nostra funció principal és orientar, informar i assessorar el jovent d’entre 12 i 35 anys sobre tots aquells temes que siguin del seu interès com ara espai per informar, assessorar, i orientar els i les joves en tots els àmbits del seu interès: educació i formació, treball, mobilitat internacional, habitatge, salut, participació, lleure, entre d’altres, perquè puguin prendre decisions d’una manera meditada i amb coneixement de causa.
Al Punt Informació Juvenil hi pots trobar tota aquella informació juvenil mitjançant l'atenció personalitzada i gratuïta de professionals.

Masoveria Urbana
L’habitatge és un bé de primera necessitat i el seu accés queda definit com a dret bàsic que permet gaudir d’un nivell de vida adequat a qualsevol ésser humà, en la normativa internacional, espanyola i catalana. 
L’actual manca d’oportunitats per accedir a un habitatge en règim de compra mitjançant un crèdit hipotecari, els elevats preus dels habitatges en règim de lloguer a causa de la seva escassetat i les dificultats de les polítiques públiques per aconseguir un parc d’habitatge públic per a les persones i unitats de convivència més vulnerables propicien que molts col·lectius no puguin resoldre les seves necessitats residencials.
En el mandat 2019-2021, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt va incloure com a actuació municipal prioritària i rellevant l’ajut a persones i unitats de convivència en situació de vulnerabilitat social i especialment aquelles en risc d’exclusió residencial, perquè el dret a l’habitatge és un requisit imprescindible per a l’exercici efectiu d’altres drets bàsics, com ara el dret a l’educació o el dret a la salut.
L’Ajuntament de Vilassar de Dalt, tal com recull el Pla d’Actuació Municipal d’Habitatge (PAMH 2018-2022), va determinar com a actuació per a la mobilització del parc buit d’habitatges i el foment de models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge, l’impuls de la masoveria urbana des de els vessants de difusió del sistema, prestació d’assessorament tècnic, creació d’una comissió de seguiment i la realització de prova pilot sobre un edifici públic o privat. Per això l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, el 2021 va  proposar la regulació d’accés als habitatges en el règim jurídic corresponent en cada cas per tal d’impulsar la de masoveria urbana per a persones joves amb l’objectiu de permetre l’emancipació.

Converses en anglès
Converses en anglès (Tea Time) és un espai dinamitzat per un professor extern i en el qual es practica l'speaking.
L´activitat es du a terme un dia a la setmana de 16.30 h a 18.00 h des del mes d'octubre fins al juny i està pensada per al jovent a partir dels 12 anys.

 

  • HÀBITS SALUDABLES

Promoció de l´esport
Aquest projecte neix de la idea d'oferir activitats esportives atractives per a adolescents i joves com a eina de treball per al nostre equip d'educadors i poder treballar aspectes tan importants com la prevenció de possibles conductes de risc, les relacions personals, el propi cos, l'autoestima o els hàbits saludables. Per arribar als nois i noies és molt important no posar barreres ni impediments a la pràctica de l'esport, és a dir, fer de l’esport una activitat saludable, integradora, inclusiva i educadora.

Keixelada jove
La Keixalada jove (K- Jove), és un espai on poder berenar i parlar de manera distesa i informal de diferents temes i qüestions. És un punt de trobada de joves, per berenar i parlar entre iguals de manera informal i on el berenar és el reclam per poder aconseguir aquest espai. També es preparen dinàmiques, activitats i jocs on treballar de manera reflexiva les emocions i on poder expressar i treballar com ens sentim en el dia a dia.

Consulta jove
La idea de la Consulta jove és garantir un espai en el qual les persones joves puguin venir a parlar de qualsevol qüestió que els hi preocupi o els angoixi. És una manera de connectar amb els seus sentiments i donar un espai on parlar de preocupacions o simplement parlar de qualsevol tema.

 

Equipaments

Regidories relacionades

Dades

Adreça C/ Camí Can Pons 21-27 08339 Vilassar de Dalt

Telèfon 664.252.088

Correu electrònic pij@vilassardedalt.cat

Horari Horari atenció al públic: De dilluns a divendres de 9:00 h a 14:00 h* *Aquest pot variar segons l'activitat