Processos selectius per a la cobertura de diverses places vacants, mitjançant el sistema de concurs lliure a l'Empresa Municipal Viserma Serveis i Manteniment SLU.

NOU!

Acta nº 1. Constitució de Tribunal i prova de llengua catalana. (Annex 5)

Acta nº 2. Constitució de Tribunal i Valoració de mèrits (Annex 5)